VI. Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade
Istanbul Technical University Suleyman Demirel Cultural Center, 9 April 2019

Türkiye’nin Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanları (NEUKB): Türkiye Ekonomisi için Çıkarımlar Oturumu / Turkey’s Intended Nationally Determined Contributions (INDCs): Implications for Turkish Economy Session