VI. Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade
Istanbul Technical University Suleyman Demirel Cultural Center, 9 April 2019

Hidroelektrik Santraller ve Yerel İletişim Sürdürülebilir Yaşam 19.08.2015